X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Hoe werkt het?
De opleiding Projectleider Techniek wordt aangeboden achter een inlog op deze website. De inhoud komt in grote lijnen overeen met de module Projectleider Techniek van Pieter Eijkelenboom, gastdocent aan de Haagse Hogeschool. Door zelfstudie en met behulp van uw persoonlijke pagina op de website verkrijgt u alle inzichten en tools die nodig zijn voor goed projectmanagement. 
 
Aan de hand van een lesboek in PDF of E-book-format leert u projectmatig werken, goed (financieel) projectbeheer voeren en projecten evalueren. Kortom: alles wat u nodig heeft om een succesvol projectleider te worden. U wordt op afstand één-op-één begeleid door een docent. De docent kan ook uw studievoortgang volgen.
 
De opleiding bestaat uit drie blokken: organisatiekunde, projectleiding en projectaanpak. Nadat u gecontroleerd heeft of u de stof uit een blok voldoende beheerst door het maken van een onlinetoets, kunt u het blok afsluiten door een tentamen uit te voeren. Voor dit tentamen kunt u vier keer per jaar terecht op een centrale onderwijsgerelateerde locatie. Op een tentamendag kunt u het tentamen voor één of meer blokken uitvoeren. 
Enkele weken voor elke tentamendatum organiseren we een bijeenkomst, waarbij de docent de highlights van de opleiding toelicht en u vragen kunt stellen.
 
In totaal dient u drie blokken met goed gevolg af te leggen om de opleiding af te ronden. 
 
Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat.

Vind alle informatie, snel en eenvoudig